Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (tj. Dz. U. z 2022r. nr 1389),

BURMISTRZ STRYKOWA
ZAWIADAMIA,

że wpłynęło do tut. organu zawiadomienie o zgromadzeniu organizowanym w Dobrej, w dniu 01.09.2023r., w godzinach 17:00 – 19:00. W zgromadzeniu ma wziąć udział ok. 20 osób.

W czasie trwania zgromadzenia przewiduje się wystąpienie utrudnień w ruchu na Drodze krajowej nr 14 w Dobrej.