Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Stryków

CPV:
66510000-8

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp

Warunki:
warunki udziału w postępowaniu zostały określone w SWZ

Termin realizacji:
01.01.2023 r.-31.12.2024 r.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
https://platformazakupowa.pl/pn/maximus_broker

Oferty można składać do:
2022-11-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2022-11-30 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
https://platformazakupowa.pl/pn/maximus_broker

Kryteria wyboru:
Cześć I Zamówienia:
A. Cena łączna ubezpieczenia - waga 70%
B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - waga 20%
C. Zwiększenie limitów odpowiedzialności - waga 10%

Cześć II Zamówienia:
A. Cena łączna ubezpieczenia - waga 80%
B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - waga 20%

Cześć III Zamówienia:
A. Cena łączna ubezpieczenia - waga 80%
B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - waga 20%


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
zamówienie podzielone na 3 części

Kwota przeznaczona na sfinasowanie zamówienia: 246.000,00 zł brutto


Firmy uczestniczące