Obwieszczenie Burmistrza Strykowa  znak ROŚ.6220.10.2022.AR z 12.01.2022 r. informujące o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych - studni głębinowej nr II w miejscowości Koźle na terenie działki nr ew. 314/9, obręb 0010 Koźle, gm. Stryków, powiat zgierski, woj. łódzkie”.