UCHWAŁA NR XLV/424/2021
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok

UCHWAŁA NR XLV/423/2021
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2022 – 2032