W sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Stryków

Data uchwały:
2021-06-11

Numer uchwały:
XXXVI/347/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.