obrazek

Urząd Miejski w Strykowie

95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27 

 tel. 42 719-80-02, 42 719-84-03, 42 719-94-95

fax. 42 719-81-93

strona domowa: http://www.strykow.pl/

 

Pismo ogólne do Urzędu na platformie ePUAP

Podstawowe informacje o ePUAP: http://bip.strykow.pl/?c=760

 

Podatki i opłaty lokalne można wpłacać na konto:
Bank Spółdzielczy w Strykowie
90 8785 0002 2001 0000 1993 0001

 

Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej realizowany jest na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (tj. Dz. U. z 2014 r., poy. 782, ze zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68). 

 

Urząd Miejski w Strykowie czynny:

poniedziałek - środa w godzinach: 8.00 - 16.00

czwartek w godzinach: 7.00 - 16.00

piątek w godzinach: 8.00 - 15.00

 

Kasa Urzędu  czynna w godzinach:

poniedziałek - środa w godzinach: 8.00 - 15.00

czwartek w godzinach: 7.00 - 15.00

piątek w godzinach: 8.00 - 14.00

Przyjmowanie skarg i wniosków

Burmistrz Strykowa, Zastępca Burmistrza , Sekretarz, Skarbnik przyjmują skargi i wnioski we wtorki w godz. 14.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 15.00-16.00.

Dodatkowo Burmistrz przyjmuje skargi i wnioski w czwartki w godz. 16.00-17.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Naczelnicy Wydziałów przyjmują skargi i wnioski od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

Kontakt:

Burmistrz

tel. 42 719-80-02

burmistrz@strykow.pl

z-ca Burmistrza

tel. 42 719-80-02

adam.kazmierczak@strykow.pl

Skarbnik

tel. 42 719-84-03

iwona.stanczyk@strykow.pl

Sekretarz

tel. 42 719-80-02 w 200

radoslaw.zaborowski@strykow.pl

Biuro Rady Miejskiej

tel. 42 719-85-77

rada.miejska@strykow.pl

 

 

 INFORMACJA w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się:

W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z w/w usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie  ul. Tadeusza Kościuszki 27 pokój nr 2, w terminie, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

-  e-mailem na adres strykow@strykow.pl

- telefonicznie na nr: 42 719 80 02

-  faxem na nr: 42 719 81 93

-  drogą pocztową