Stryków, dnia 13 stycznia 2021 roku

 

        Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamiam o posiedzeniu w/w Komisji, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w trybie zdalnym.

Porządek posiedzenia:

 

1. Informacja dot. procedowania zmian w studium i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego będących w opracowaniu.

 

2. Opiniowanie projektów uchwał.

 

3. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.

 

 

 

 

Sporz. A.Jóźwiak