Stryków, dnia 17 maja 2022 r.

 

    Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji infrastruktury Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamiam o posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 19 maja 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. nr 22.

Porządek posiedzenia:  

1. Opiniowanie projektów uchwał.

2. Informacja dotycząca działalności oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków (posiedzenie wyjazdowe)