Położenie nieruchomości: miasto Stryków, obręb Stryków 2, ulica Sowińskiego 10
Działka numer: 486/20
Powierzchnia: 0,0668 ha
Numer księgi wieczystej: LD1G/00042836/3
Cena nieruchomości: 330 000,00 zł.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość  gruntowa  zabudowana  budynkiem  użytkowym  (biurowym)  z możliwością  realizacji  funkcji mieszkalnej. Działka o kształcie regularnym, wielokątnym, zbliżonym do kwadratu. Nieruchomość od strony ulicy Sowińskiego i od strony zachodniej nie ogrodzona. Od strony wschodniej budynek w granicy działki, od strony  południowej  nieruchomość  ogrodzona  niskim  płotem  z elementów  metalowych.  Na  działce  od  strony południowej i części frontowej pojedyńcze drzewa.
Budynek  z około  1922 roku,  murowany  z pełnej  cegły,  parterowy,  o powierzchni  zabudowy  244 m2  częściowo  podpiwniczony  z poddaszem  nieużytkowym.  Od  strony  zachodniej  i południowej  rozbudowany o dwie  przybudówki.  Stolarka  okienna  i drzwiowa  drewniana,  w większości  pomieszczeń  z okresu  budowy.  Dach  konstrukcji  drewnianej  wielospadowy,  pokryty  papą.  Wyposażony  w instalację  energii  elektrycznej, wodno-kanalizacyjną i lokalne ogrzewanie centralne w części zdemontowane. Pełnił funkcję biurową.
Nieruchomość zlokalizowana jest na obrzeżach miasta Strykowa, około 150 metrów od skrzyżowania z ulicą Warszawską stanowiącą fragment drogi krajowej nr 14 relacji Łódź - Łowicz. Usytuowana  jest około 90 m od granicy administracyjnej Strykowa z obrębem Smolice oraz około 2 km od wjazdu na autostradę A2. Od strony zachodniej położona w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkiem wielorodzinnym trzykodygnacyjnym. Od strony południowej wzdłuż zachodniej ściany budynku przedłużenie stanowi warsztat samochodowy, dalej znajduje się budynek lecznicy weterynaryjnej oraz budynek mieszkalny. Od strony północnej, po przeciwnej stronie ulicy Sowińskiego  istnieje  zabudowa  mieszkaniowa  jednorodzinna.  Teren  uzbrojony  jest  w sieć  energetyczną,  sieć gazową, sieć wodociągową i kanalizacyjną.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strykowa z fragmentami wsi Smolice i Tymianka bedącymi w granicach opracowania planu, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Strykowie  Nr  XX/145/2012  z dnia  29 lutego  2012 r.  przedmiotowa  działka  położona  jest  w terenach przeznaczonych  pod  zabudowę  mieszkaniową  wielorodzinną  z dopuszczeniem  realizacji  funkcji  usługowej w parterach budynków oznaczonych symbolem planu MW.
Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z planem miejscowym.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami upłynie 12.01.2021 r.