W sprawie:
zmieniająca uchwałę Nr XLIX/425/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stryków"

Data uchwały:
2018-09-27

Numer uchwały:
LIII/464/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia