W sprawie:
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017

Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
XLIV/381/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.