W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2017 rok

Data uchwały:
2017-06-29

Numer uchwały:
XXXVII/319/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego