W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2017 rok

Data uchwały:
2017-02-23

Numer uchwały:
XXXII/266/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia