Stosownie do art. 35 ust. 1  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U z 2015 r.,  poz. 1774  z późn. zm.) Burmistrz  Strykowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie  przy ul. Kościuszki 27, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy poniższych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stryków:

1)      lokalu sytuowanego w budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29, przeznaczonego do oddania w najem  drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy;

2)      działki położonej w Strykowie przy ul. Warszawskiej, przeznaczonej w części do  oddania w dzierżawę  drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy.

 

Powyższe  wykazy  podlegają  publikacji do dnia 28 listopada 2016 r.