Zamawiający:
Zamawiającym jest Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Strykowie

CPV:
64.11.00.00-0 usługi pocztowe

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 04.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 2 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-12-18 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2015-12-18 godz: 09:45

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
1 - Cena - 60
2 - ilość punktów odbioru przesyłek listowych awizowanych na terenie Gminy Stryków dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową - 15
3 - posiadanie w placówce pocztowej wyodrębnionego stanowiska do obsługi klienta umownego - 15
4 - liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji przedmiotu zamówienia, w przeliczeniu na osoby zatrudnione na pełnych - 10


Wadium:
2 500,00 PLN

Uwagi:

1) Zmiana ogłoszenia, zmiana SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert


2) Oferty można składać do:

a) było: 2015-12-17 godz. 09:30

b) jest: 2015-12-18 godz. 09:30


3) Otwarcie ofert:

a) było: 2015-12-17 godz. 09:45

b) jest: 2015-12-18 godz. 09:45


4) Kryteria:

a) było:
1 - Cena - 60,
2 - ilość punktów odbioru przesyłek listowych awizowanych na terenie Gminy Stryków dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową - 10,
3 - posiadanie w placówce pocztowej wyodrębnionego stanowiska do obsługi klienta umownego - 10,
4 - liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji przedmiotu zamówienia, w przeliczeniu na osoby zatrudnione na pełnych - 20

b) jest:
1 - Cena - 60,
2 - ilość punktów odbioru przesyłek listowych awizowanych na terenie Gminy Stryków dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową - 15,
3 - posiadanie w placówce pocztowej wyodrębnionego stanowiska do obsługi klienta umownego - 15,
4 - liczba pracowników Wykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji przedmiotu zamówienia, w przeliczeniu na osoby zatrudnione na pełnych - 10


Firmy uczestniczące