Zamawiający:
Zamawiającym jest Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Stryków

CPV:
- 98.30.00.00-6 (RÓŻNE USŁUGI),
- 85.20.00.00-1 usługi weterynaryjne


Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 2 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-12-17 godz: 10:15

Otwarcie ofert:
2015-12-17 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
- cena za utrzymanie - 90 %
- czas reakcji na zgłoszenie - 10%


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:

- Zawiadomienie o zmianie SIWZ


Firmy uczestniczące