Zamawiający:
Zamawiającym jest Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Strykowie

CPV:
45 00 00 00-7 Roboty budowlane,
45 31 00 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
45 33 00 00 -9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne


Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
do dnia 30.06.2016 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. nr 2 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-11-20 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-11-20 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. nr 22

Kryteria wyboru:
1 - Cena - 90
2 - okres gwarancji - 10


Wadium:
3 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące