Zamawiający:
Zamawiającym jest Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Anielin Swędowski ul. Szlachecka

CPV:
45.31.61.10 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogi

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
10.12.2015 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pokój nr 2 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-10-19 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2015-10-19 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
- Cena - 95,00 %
- Okres gwarancji - 5,00 %


Wadium:
2 000,00 PLN

Uwagi:
W opisie przedmiotu zamówienia w pkt II.1.4 powinno być: "Zakres zadania obejmuje montaż 12 słupów o wysokości H=8m i 13 opraw oświetleniowych typu LEDA 2" (omyłkowo napisano typu LED)

Firmy uczestniczące