Zamawiający:
Zamawiającym jest Gmina Stryków, w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Stryków Numer ogłoszenia w BZP: 19770 - 2015; data zamieszczenia: 28.01.2015

CPV:
98.30.00.00-6 (RÓŻNE USŁUGI), 85.20.00.00-1 usługi weterynaryjne

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SWIZ

Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pokój 2 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-02-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-02-05 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, pokój 22

Kryteria wyboru:
- Ceny utrzymania - 90 pkt
- Czas reakcji na zgłoszenie - 10 pkt


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące