W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Tymianka

Data uchwały:
2013-10-28

Numer uchwały:
XLII/323/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania