Składu Komisji:

  1. Radny Dariusz Szychowski -Przewodniczący;
  2. Radna Marzanna Boratyńska - Wiceprzewodnicząca;
  3. Radny Damian Drzewiecki;
  4. Radny Piotr Hajdys;
  5. Radny Marcin Łysoń;
  6. Radna Kinga Miśkiewicz;
  7. Radny Krzysztof Szewczyk;
  8. Radny Jarosław Włodarczyk.