W sprawie:
zmiany Uchwały Nr LXXVIII/671/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2024 rok

Data uchwały:
2024-05-14

Numer uchwały:
II/9/2024

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.