W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru części wsi Bratoszewice, Wola Błędowa, Koźle i Sadówka

Data uchwały:
2024-03-26

Numer uchwały:
LXXXII/713/2024

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia