W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dotyczącego obszaru części wsi Wyskoki, Kalinów, Nowostawy Górne, Sosnowiec, Stryków, Lipka i Warszewice

Data uchwały:
2024-03-26

Numer uchwały:
LXXXII/711/2024

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia