W sprawie:
zmieniająca Uchwałę Nr LXVI/568/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów: mias

Data uchwały:
2024-03-26

Numer uchwały:
LXXXII/709/2024

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia