W sprawie:
zwolnienia z obowiązku dokonania wpłat do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2023 rok samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Data uchwały:
2024-03-26

Numer uchwały:
LXXXII/706/2024

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia