Posiedzenie komisji Infrastruktury Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 14 listopada 2023 r. o godz. 11.00

link

https://esesja.tv/transmisja/46501/posiedzenie-komisji-infrastruktury-rady-miejskiej-w-strykowie-14-listopada-2023-r-o-godz-1100.htm

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  2. Dyskusja nad zmianami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na terenie PKWŁ.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.