Komisja Budżetu Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 stycznia 2024 r. o godz. 9.00

link

https://esesja.tv/transmisja/46076/posiedzenie-komisji-budzetu-rady-miejskiej-w-strykowie-22-stycznia-2024-r-godz-900.htm


 Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie informuję o posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, sala nr 22 II p.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  2. Opiniowanie projektów uchwał.
  3. Ustalenie planu pracy Komisji do dnia 30 kwietnia 2024 r.
  4. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia.