W sprawie:
nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipa obręb Tymianka

Data uchwały:
2022-06-20

Numer uchwały:
LV/489/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.