Działając na podstawie art. art. 48 i 48b Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1285ze zm.)

 

Gmina Stryków, w imieniu której działa Burmistrz Strykowa ogłasza konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2022 - 2024 i zaprasza do składania ofert.