W sprawie:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Smolice i Tymianka oraz części miasta Strykowa

Data uchwały:
2021-01-25

Numer uchwały:
XXXI/306/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego