Pozycja

Data aktu

Data publikacji

Tytuł

7041 2019-11-27 2019-12-14 Uchwała nr XVI/161/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
7042 2019-11-27 2019-12-14 Uchwała nr XVI/164/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/155/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z  dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryków na 2020 rok
7043 2019-11-27 2019-12-14 Uchwała nr XVI/168/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/157/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzinnych ogrodów działkowych
6281 2019-11-04 2019-11-27 Porozumienie nr OR.5330.7.2019 Burmistrza Strykowa; Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 4 listopada 2019 r.
6087 2019-10-29 2019-11-20 Uchwała nr XV/148/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustanowienia i finansowania nagród sportowych przez Gminę Stryków
6088 2019-10-29 2019-11-20 Uchwała nr XV/155/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryków na 2020 rok
6089 2019-10-29 2019-11-20 Uchwała nr XV/156/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stryków
6090 2019-10-29 2019-11-20 Uchwała nr XV/157/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzinnych ogrodów działkowych
6091 2019-10-29 2019-11-20 Uchwała nr XV/158/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
6092 2019-10-29 2019-11-20 Uchwała nr XV/159/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości zamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
6335 2019-10-29 2019-11-29 Uchwała nr XV/149/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
6336 2019-10-29 2019-11-29 Uchwała nr XV/151/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/355/2006 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie
6337 2019-10-29 2019-11-29 Uchwała nr XV/152/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie
7206 2019-10-29 2019-12-18 Uchwała nr XV/142/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Smolice
7207 2019-10-29 2019-12-18 Uchwała nr XV/143/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Koźle
5714 2019-09-30 2019-10-24 Uchwała nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Niesułków i Rokitnica oraz części miasta Strykowa
5227 2019-09-05 2019-09-27 Uchwała nr XIII/124/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/116/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 lipca 2019 r.
5228 2019-09-05 2019-09-27 Uchwała nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Klęk obręb Kiełmina
5229 2019-09-05 2019-09-27 Uchwała nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników przyrody oraz zniesienia ochrony prawnej w odniesieniu do niektórych obiektów
5230 2019-09-05 2019-09-27 Uchwała nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
4606 2019-07-30 2019-08-20 Uchwała nr XII/117/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
4607 2019-07-30 2019-08-20 Uchwała nr XII/118/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stryków"
4741 2019-07-30 2019-08-27 Uchwała nr XII/116/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2019 rok
4118 2019-06-27 2019-07-18 Uchwała nr XI/104/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/114/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso tych należności
4262 2019-06-27 2019-07-25 Uchwała nr XI/100/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2019 rok
4263 2019-06-27 2019-07-25 Uchwała nr XI/106/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do dróg gminnych publicznych i ustalenia jej przebiegu
4264 2019-06-27 2019-07-25 Uchwała nr XI/112/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków
3492 2019-05-30 2019-06-21 Uchwała nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
3493 2019-05-30 2019-06-21 Uchwała nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stryków
3565 2019-05-30 2019-06-25 Uchwała nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w formie stypendium Burmistrza Strykowa
3594 2019-05-30 2019-06-26 Uchwała nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Strykowie
3839 2019-05-30 2019-07-05 Uchwała nr X/83/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Klęk obręb Kiełmina
3036 2019-04-18 2019-05-20 Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stryków"
3223 2019-04-18 2019-05-31 Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Dobra, Orzechówek obręb Michałówek i Sosnowiec
2454 2019-03-29 2019-04-22 Sprawozdanie Burmistrz Strykowa z dnia 29 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Stryków za 2018 rok
2193 2019-03-26 2019-04-16 Uchwała nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/185/2012 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
2194 2019-03-26 2019-04-16 Uchwała nr VII/66/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Stryków oraz określenia sezonu kąpielowego
2195 2019-03-26 2019-04-16 Uchwała nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy istniejącemu pomnikowi przyrody
2196 2019-03-26 2019-04-16 Uchwała nr VII/69/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stryków za wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków
1566 2019-02-27 2019-03-20 Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stryków
1565 2019-02-27 2019-03-20 Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków w 2019 roku
1564 2019-02-27 2019-03-20 Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Lipka i Niesułków Kolonia
1535 2019-01-31 2019-03-19 Uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Sosnowiec i Zelgoszcz
1042 2019-01-31 2019-02-21 Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustaleniu ich przebiegu na terenie gminy Stryków
717 2019-01-31 2019-02-11 Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stryków

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego jest publikatorem o zasięgu wojewódzkim wydawanym przez Wojewodę Łódzkiego. Ogłaszane są w nim akty prawa miejscowego wojewody, organów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, sejmiku województwa łódzkiego), organów administracji niezespolonej oraz niektóre akty prawne, informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia, jeśli tak przewidują przepisy.

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

Szczegołowe informacje na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi