W sprawie:
wniesienia zażalenia do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Warszawie na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie negatywnej opinii pr


Data uchwały:
2018-11-05

Numer uchwały:
LVI/481/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.