W sprawie:
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Data uchwały:
2017-02-23

Numer uchwały:
XXXI/263/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia