Pozycja

Data aktu

Data publikacji

Tytuł

5563 2017-11-28 2017-12-19 Uchwała nr XLII/370/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
5562 2017-11-28 2017-12-19 Uchwała nr XLII/369/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
5561 2017-11-28 2017-12-19 Uchwała nr XLII/368/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości zamieszkałych
5560 2017-11-28 2017-12-19 Uchwała nr XLII/363/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
5381 2017-11-28 2017-12-14 Uchwała nr XLII/361/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Stryków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
5269 2017-11-27 2017-12-11 Aneks nr 7 Burmistrza Strykowa; Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 listopada 2017 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej
5027 2017-11-28 2017-12-04 Uchwała nr XLII/360/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryków na 2018 rok
4615 2017-10-26 2017-11-16 Uchwała nr XLI/354/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zniesienia prawnej ochrony drzewa w postaci pomnika przyrody
4614 2017-10-26 2017-11-16 Uchwała nr XLI/353/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na budowę obelisku z głazu kamiennego i tablicą pamiątkową w Bratoszewicach
4613 2017-10-26 2017-11-16 Uchwała nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok
4612 2017-10-26 2017-11-16 Uchwała nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryków na 2018 rok
4325 2017-09-28 2017-10-19 Uchwała nr XL/340/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/353/2010 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Strykowie
4324 2017-09-28 2017-10-19 Uchwała nr XL/336/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
4037 2017-08-31 2017-09-21 Uchwała nr XXXIX/332/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu "Strykowska Karta Seniora"
4036 2017-08-31 2017-09-21 Uchwała nr XXXIX/331/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobieszków
4035 2017-08-31 2017-09-21 Uchwała nr XXXIX/330/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Janka Krasickiego
4034 2017-08-31 2017-09-21 Uchwała nr XXXIX/329/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia prawnej ochrony drzewa w postaci pomnika przyrody
4033 2017-08-31 2017-09-21 Uchwała nr XXXIX/328/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zniesienia prawnej ochrony drzewa w postaci pomnika przyrody
4032 2017-08-31 2017-09-21 Uchwała nr XXXIX/327/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
4031 2017-08-31 2017-09-21 Uchwała nr XXXIX/326/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryków
4030 2017-08-31 2017-09-21 Uchwała nr XXXIX/325/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/114/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso tych należności
3614 2017-07-20 2017-08-10 Uchwała nr XXXVIII/322/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stryków
3427 2017-06-29 2017-07-20 Uchwała nr XXXVII/319/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2017 rok
3426 2017-06-29 2017-07-20 Uchwała nr XXXVII/316/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobra
3425 2017-06-29 2017-07-20 Uchwała nr XXXVII/315/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobra
3424 2017-06-29 2017-07-20 Uchwała nr XXXVII/314/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w formie stypendium Burmistrza Strykowa
3423 2017-06-29 2017-07-20 Uchwała nr XXXVII/309/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
3422 2017-06-29 2017-07-20 Uchwała nr XXXVII/308/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/114/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso tych należności
3053 2017-03-31 2017-06-30 Aneks nr 3 Burmistrza Głowna; Burmistrza Łasku; Burmistrza Miasta Łowicza; Burmistrza Strykowa; Prezydenta Miasta Łodzi; Prezydenta Miasta Pabianic; Prezydenta Miasta Sieradza; Prezydenta Miasta Zduńska Wola; Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 marca 2017 r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny
2815 2017-05-25 2017-06-14 Uchwała nr XXXVI/302/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobra Nowiny
2814 2017-05-25 2017-06-14 Uchwała nr XXXVI/301/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sosnowiec Pieńki
2813 2017-05-25 2017-06-14 Uchwała nr XXXVI/300/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia zasięgu istniejących nazw ulic w miejscowości Stryków
2812 2017-05-25 2017-06-14 Uchwała nr XXXVI/299/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2320 2017-03-31 2017-04-25 Aneks nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Stryków; Prezydenta Miasta Łodzi; Wójta Gminy Zgierz z dnia 31 marca 2017 r. do Porozumienia Międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej z dnia 17 czerwca 2010 r.
2312 2017-03-20 2017-04-25 Aneks nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Stryków; Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 marca 2017 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej
2234 2017-03-30 2017-04-20 Uchwała nr XXXIII/274/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strykowa oraz gminy Stryków na obszarze wsi Rokitnica
1710 2017-03-30 2017-04-04 Uchwała nr XXXIII/282/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryków
1709 2017-03-30 2017-04-04 Uchwała nr XXXIII/281/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzanych przez Gminę Stryków dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
1708 2017-03-30 2017-04-04 Uchwała nr XXXIII/280/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
861 2017-01-26 2017-02-16 Uchwała nr XXX/260/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryków
860 2017-01-26 2017-02-16 Uchwała nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryków
859 2017-01-26 2017-02-16 Uchwała nr XXX/258/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Smolice i Sosnowiec
474 2016-12-29 2017-01-19 Uchwała nr XXIX/254/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2017 rok
73 2016-12-15 2017-01-05 Uchwała nr XXVIII/245/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych realizujących zadanie własne Gminy Stryków

 72

2016-12-15 

2017-01-05 

Uchwała nr XXVIII/244/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

21

2016-12-29

2017-01-03

Uchwała nr XXIX/252/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego jest publikatorem o zasięgu wojewódzkim wydawanym przez Wojewodę Łódzkiego. Ogłaszane są w nim akty prawa miejscowego wojewody, organów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, sejmiku województwa łódzkiego), organów administracji niezespolonej oraz niektóre akty prawne, informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia, jeśli tak przewidują przepisy.

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

Szczegołowe informacje na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi