Pozycja

Data aktu

Data publikacji

Tytuł

5033

24-11-2016

28-11-2016

Uchwała nr XXVII/229/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok

5523

24-11-2016

14-12-2016

Uchwała nr XXVII/236/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

5522

24-11-2016

14-12-2016

Uchwała nr XXVII/235/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zelgoszcz

4853

28-10-2016

18-11-2016

Uchwała nr XXVI/218/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej pod nazwą "Świetlica Środowiskowa"

4852

28-10-2016

18-11-2016

Uchwała nr XXVI/217/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobieszków obręb Ługi

4851

28-10-2016

18-11-2016

Uchwała nr XXVI/216/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchylenia  uchwały Nr XXV/172/2008 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 września 2008 r. w sprawie utworzenia i ustalenia regulaminu Parku Miejskiego w Strykowie

4850

28-10-2016

18-11-2016

Uchwała nr XXVI/214/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa

4677

28-10-2016

14-11-2016

Uchwała nr XXVI/209/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryków na 2017 rok

4854

28-10-2016

18-11-2016

Uchwała nr XXVI/222/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad  oraz trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

4293

23-09-2016

14-10-2016

Uchwała nr XXV/204/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Anielin Swędowski

4290

23-09-2016

14-10-2016

Uchwała nr XXV/201/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/132/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty  z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stryków oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat

4292

23-09-2016

14-10-2016

Uchwała nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Strykowa

4291

23-09-2016

14-10-2016

Uchwała nr XXV/202/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 września 2016r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie miasta Stryków

3305

27-06-2016

18-07-2016

Uchwała nr XXIII/185/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

3142

27-06-2016

14-07-2016

Uchwała nr XXIII/182/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryków

2816

27-06-2016

01-07-2016

Uchwała nr XXIII/183/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stryków

2673

30-05-2016

20-06-2016

Uchwała nr XXII/174/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stryków

2672

30-05-2016

20-06-2016

Uchwała nr XXII/171/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Stryków

2415

22-04-2016

03-06-2016

Uchwała nr XXI/163/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Cesarka - obręb Sosnowiec

2414

22-04-2016

03-06-2016

Uchwała nr XXI/162/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Gozdów, Sadówka, Zagłoba - obręb Ciołek, Koźle i Wyskoki

2413

22-04-2016

03-06-2016

Uchwała nr XXI/161/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze wsi Dobra, Dobra Nowiny i Dobieszków - obręb Ługi

2412

22-04-2016

03-06-2016

Uchwała nr XXI/160/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Dobra i Kiełmina

2411

22-04-2016

03-06-2016

Uchwała nr XXI/159/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Bratoszewice - część A

2156

22-04-2016

13-05-2016

Uchwała nr XXI/165/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Stryków

2155

22-04-2016

13-05-2016

Uchwała nr XXI/164/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem Gminy Stryków na lata 2016-2020

1825

30-03-2016

20-04-2016

Uchwała nr XX/149/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Swędów

1823

30-03-2016

20-04-2016

Uchwała nr XX/146/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Stryków

1824

30-03-2016

20-04-2016

Uchwała nr XX/148/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/185/2012 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 maja 2012 r. zmienioną  uchwałą nr XVI/121/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

1307

26-02-2016

17-03-2016

Uchwała nr XIX/138/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów, prowadzanych przez Gminę Stryków dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

1306

26-02-2016

17-03-2016

Uchwała nr XIX/137/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę nr V/41/2015 Rady Miejskie w Strykowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryków

1225

28-01-2016

14-03-2016

Uchwała nr XVIII/132/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XVII/128/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia  29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego jest publikatorem o zasięgu wojewódzkim wydawanym przez Wojewodę Łódzkiego. Ogłaszane są w nim akty prawa miejscowego wojewody, organów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, sejmiku województwa łódzkiego), organów administracji niezespolonej oraz niektóre akty prawne, informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia, jeśli tak przewidują przepisy.

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

Szczegołowe informacje na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi