WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INFRASTRUKTURY

WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

WYDZIAŁ FINANSOWY

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZY I KADR

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH I OBRONY CYWILNEJ

SAMODZIELNE STANOWISKO - AUDYTOR WEWNĘTRZNY


Numery telefonów