Wykaz przewodniczących i członków zarządów osiedli  (kadencja 2011-2015)

Lp.

Osiedle

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko członka Zarządu Osiedla

1

im. Mikołaja Kopernika- Zacisze

Wiesław Przybysz

1.            Julia Ciołek

2.            Zbigniew Orłamowski

3.            Halina Nowacka

4.            Marek Jurewicz

2

im. Stefana Batorego

Feliksa Tokarska

1.            Andrzej Bilecki

2.            Jan Patora

3.            Władysław Sujczyński

4.            Tadeusz Barański

3

Centrum

Janina Stańczyk

1.            Halina Stasiak

2.            Włodzimierz Grochocki

3.            Stanisław Fortuna

4.            Jerzy Dróżdż

4

Wschód

Bogdan Walczak

1.            Jolanta Wysoczańska

2.            Krystyna Piotrowska

3.            Mariusz Marciniak

4.            Irena Dytry