Kierownictwo Urzędu:

 1. Piotr Ślęzak - Burmistrz Strykowa 
 2. - Zastępca Burmistrza Strykowa
 3. Radosław Zaborowski  - Sekretarz Gminy Stryków
 4. Iwona Stańczyk  - Skarbnik Gminy Stryków

 

Naczelnicy Wydziałów:

 1. Aneta Jędrzejczak - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 2.   - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
 3.   - Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju
 4. Monika Pawlak - Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
 5. Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

 

Pozostali pracownicy

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury:

 1. Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury
 2. Piotr Bauer - podinspektor
 3. Marcin Buczyński – podinspektor
 4. Aleksandra Fabisiak referent
 5. Sylwester Kacperski - podinspektor
 6. Adam Kotarski - inspektor
 7. Marzena Kowalik - podinspektor
 8. Paulina Skórska-Pabich - pomoc administracyjna
 9. Izabela Zalewska - Piestrzeniewicz - inspektor
 10. Julita Zatorska - podinspektor 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 1. Joanna Brzózka – podinspektor
 2. Katarzyna Kowalczyk - podinspektor
 3. Renata Nastaga - inspektor
 4. Michał Pawlak - inspektor 
 5. Anna Rosak - inspektor
 6. Patryk Szczerba - referent
 7. Lidia Szydlik - podinspektor
 8. Joanna Zalewska - podinspektor

 

 Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami:

 1. Monika Pawlak - Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
 2. Agnieszka Benedykczak - podinspektor
 3. Karolina Kubiak-Cichy - inspektor
 4. Irena Olszewska - główny specjalista
 5. Marta Uryszek - podinspektor
 6. Sabina Wiatr-Sularz - podinspektor
 7. Karolina Wojda - podinspektor

 

Wydział Finansowy:

 1. Iwona Stańczyk - Skarbnik Gminy Stryków
 2. Gabryela Bełdzińska - inspektor
 3. Bartłomiej Czerwiec - inspektor
 4. Joanna Czerwonka - inspektor
 5. Halina Fijałkowska - inspektor 
 6. Małgorzata Jachółkowska  - podinspektor
 7. Martyna Karbownik - podinspektor
 8. Edyta Kujawiak - podinspektor
 9. Anna Matuszewska - inspektor
 10. Karolina Pietrasik- inspektor
 11. Dorota Przybysz - podinspektor
 12. Emila Ratajczyk - główny specjalista
 13. Michał Sędzikowski  -  referent

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu:

 1. Marlena Padiasek - pomoc administracyjna
 2. Natalia Siniarska podinspektor
 3. Monika Sułek - inspektor

Wydział Promocji i Rozwoju:

 1. Lilianna Jóźwiak- Staszewska - podinspektor
 2. Edyta Kijak - podinspektor
 3. Ilona Olczyk - podinspektor
 4. Robert Pietrasiak - podinspektor
 5. Anna Sobczyk - podinspektor
 6. Katarzyna Tomczak - inspektor

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych:

 1. Aneta Jędrzejczak - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 2. Joanna Głowadzka - inspektor
 3. Dorota Jaworska - pomoc administracyjna
 4. Monika Kalinka - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 5. Anna Majchrzak - inspektor
 6. Monika Zaborska - Zastępca Kierownika USC

Wydział Organizacyjno - Gospodarczy i Kadr:

 1. Radosław Zaborowski  - Sekretarz Gminy Stryków
 2. Anna Góralczyk - podinspektor
 3. Anna Jóźwiak - podinspektor 
 4. Maciej Kaczmarek - starszy informatyk
 5. Wioletta Makówczyńska - sekretarka
 6. Tomasz Piestrzeniewicz - starszy informatyk
 7. Kamila Rosińska - sekretarka
 8. Arkadiusz Szkupiński - specjalista
 9. Ewa Tomczak - inspektor

Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Obrony Cywilnej:

 1. Dawid Lipiński - inspektor

Samodzielne stanowisko – audytor wewnętrzny:

 1. Krzysztof Hudzik