PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

UCHWAŁA NR LXXIV/643/2023
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryków na 2024 rok

 PODATEK ROLNY

UCHWAŁA NR LXXV/652/2023
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok

ŚRODKI TRANSPORTOWE

UCHWAŁA NR XV/156/2019
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stryków

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

UCHWAŁA XLIII/400/2021
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości zamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami

UCHWAŁA XLI/383/2021
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe