PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

UCHWAŁA NR XLI/384/2021
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryków na 2022 rok

 

PODATEK ROLNY

UCHWAŁA NR XLII/395/2021
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok

 

ŚRODKI TRANSPORTOWE

UCHWAŁA NR XV/156/2019
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stryków

 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 UCHWAŁA XLIII/400/2021

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości zamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami

UCHWAŁA XLI/383/2021

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe