Pozycja

Data aktu

Data publikacji

Tytuł

4777 2020-08-07 2020-08-26 Uchwała nr XXV/244/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Klęk obręb Kiełmina i Kalinów
4778 2020-08-07 2020-08-26 Uchwała nr XXV/245/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsiach Kiełmina i Zelgoszcz w gminie Stryków
4779 2020-08-07 2020-08-26 Uchwała nr XXV/247/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa
4780 2020-08-07 2020-08-26 Uchwała nr XXV/250/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własności Gminy Stryków w prawo własności
4781 2020-08-07 2020-08-26 Uchwała nr XXV/257/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2020 rok
4122 2020-06-25 2020-07-17 Uchwała nr XXIV/241/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok
4123 2020-06-25 2020-07-17 Uchwała nr XXIV/242/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok
4111 2020-05-28 2020-07-17 Uchwała nr XXIII/231/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 maja 2020 r. zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok
3031 2020-05-07 2020-06-01 Uchwała nr XXII/228/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2020 rok
3032 2020-05-07 2020-06-01 Uchwała nr XXII/230/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Stryków lub jej jednostkom organizacyjnym
3061 2020-05-07 2020-06-02 Uchwała nr XXII/225/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Stryków oraz określenia sezonu kąpielowego
2377 2020-04-08 2020-04-16 Uchwała nr XXI/218/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2547 2020-04-08 2020-04-28 Uchwała nr XXI/217/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków w 2020 roku
3413 2020-04-08 2020-06-17 Uchwała nr XXI/222/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok
4766 2020-03-31 2020-08-26 Sprawozdanie Burmistrz Strykowa z dnia 31 marca 2020 r. z wykonania budżetu Gminy Stryków za 2019 rok
1888 2020-02-28 2020-03-23 Uchwała nr XX/203/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Rokitnica
2205 2020-02-28 2020-04-08 Uchwała nr XX/202/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa oraz gminy Stryków na obszarze części wsi Warszewice
3408 2020-02-28 2020-06-17 Uchwała nr XX/212/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowiez dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok
1046 2020-01-27 2020-02-17 Uchwała nr XIX/200/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
1047 2020-01-27 2020-02-17 Uchwała nr XIX/194/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
1160 2020-01-27 2020-02-20 Uchwała nr XIX/199/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso tych należności
1247 2020-01-27 2020-02-21 Uchwała nr XIX/193/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Sosnowiec oraz wsi Sosnowiec-Pieńki, obręb Sosnowiec
2685 2020-01-27 2020-05-06 Uchwała nr XIX/195/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok
504 2019-12-30 2020-01-21 Uchwała nr XVIII/183/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego
730 2019-12-30 2020-01-30 Uchwała nr XVIII/181/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stryków na rok szkolny 2019/2020
888 2019-12-30 2020-02-10 Uchwała nr XVIII/177/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Klęk obręb Kiełmina
889 2019-12-30 2020-02-10 Uchwała nr XVIII/179/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków
977 2019-12-30 2020-02-12 Uchwała nr XVIII/178/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Klęk obręb Kiełmina, Zelgoszcz i Kalinów
2674 2019-12-30 2020-05-06 Uchwała nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok
342 2019-12-11 2020-01-17 Uchwała nr XVII/174/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stryków

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego jest publikatorem o zasięgu wojewódzkim wydawanym przez Wojewodę Łódzkiego. Ogłaszane są w nim akty prawa miejscowego wojewody, organów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, sejmiku województwa łódzkiego), organów administracji niezespolonej oraz niektóre akty prawne, informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia, jeśli tak przewidują przepisy.

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

Szczegołowe informacje na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi