PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

UCHWAŁA NR XV/155/2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryków na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVI/164/2019
zmieniająca Uchwałę Nr XV/155/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 października 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryków na 2020 rok

PODATEK ROLNY

UCHWAŁA NR XVI/161/2019
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok

ŚRODKI TRANSPORTOWE

UCHWAŁA NR XV/156/2019
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stryków

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

UCHWAŁA NR XV/158/2019
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

UCHWAŁA NR XV/159/2019
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości zamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

UCHWAŁA NR XXI/218/2020
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

UCHWAŁA NR XXIX/289/2020
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości zamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym