Zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród i wyróżnień  określa Regulamin w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień Burmistrza Strykowa za osiągnięte wyniki sportowe, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/413/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia i finansowania nagród sportowych przez Gminę Stryków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego rok 2022, poz. 77).