Szanowni Mieszkańcy Gminy Stryków


Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Strykowa co roku  ma obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej w Strykowie raportu o stanie gminy. Sesja na której przedstawiony zostanie ,"Raport o stanie Gminy Stryków za 2019 rok" zaplanowana została na dzień 28 maja 2020 r.
Raport będzie obejmował podsumowanie działalności Burmistrza Strykowa w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Strykowie.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Strykowie .
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strykowie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strykowie składać należy najpóźniej do dnia 27 maja 2020 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Strykowie – punkt obsługi klientów.

W debacie nad ,"Raportem o stanie Gminy Stryków za 2019 rok" , Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strykowie .

          Paweł Kasica
      Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie