Zamawiający:
Gmina Stryków, ul. T. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

Tytuł przetargu:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków

CPV:


Tryb zamówienia:
ZAPYTANIE OFERTOWE

Warunki:


Termin realizacji:
30.08.2020

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 1 (sekretariat)


Oferty można składać do:
2020-05-27 godz: 16:00

Otwarcie ofert:
2020-05-28 godz: 08:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 21 (II piętro)

Kryteria wyboru:
najniższa cena,
Doświadczenie koordynatora nadzoru inwestorskiego


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące