Zamawiający:
Gmina Stryków, ul. T. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

Tytuł przetargu:
Usługi geodezyjne na potrzeby Gminy Stryków w 2020r.

CPV:


Tryb zamówienia:
ZAPYTANIE OFERTOWE

Warunki:
Punkt V

Termin realizacji:
do dnia 21 grudnia 2020 r.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 1 (sekretariat)


Oferty można składać do:
2020-03-25 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-03-25 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 21 (II piętro)

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące