Z uwagi na względy bezpieczeństwa Starosta Zgierski tymczasowo zawiesza działalność
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu zgierskiego do odwołania !!!

Nieodpłatne porady prawne i obywatelskie udzielane będą  przez telefon i z wykorzystaniem poczty elektronicznej e-mail.

Udzielanie pomocy w wyżej przedstawiony sposób, będzie przebiegać analogicznie jak
w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w stosunku do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, osoba uprawniona będzie miała możliwość przekazania anonimowej opinii
o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w następujący sposób:

    • pod numerem telefonu punktu, w którym udzielana była nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:
     
      Zgierz, ul. Długa 49
      Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego i poradnictwa obywatelskiego
      tel: 665-530-518
     
      Zgierz, ul. Sadowa 6a
      Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
      tel.: 665-530-272
     
      Stryków, ul. Kościuszki 29
      Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego
      tel: 665-529-866
     
      Ozorków, ul. Lotnicza 1
      Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego
      tel: 697-664-236
     
      Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6
      Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego
      tel: 697-664-254
         
      
      Głowno ul. Kilińskiego 2
      Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego
      tel: 665-530-294
     
    • na adres poczty elektronicznej: npp@powiat.zgierz.pl,
    • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich, 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a. 


Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej: npp@powiat.zgierz.pl, wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.