OGŁOSZENIE

 Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) w załączeniu publikujemy ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wycieczki Dolny Śląsk – Frydland - Drezno” złożoną dn. 20.01.2020r. przez Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty Nadzieja w Dobrej.

 W terminie 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia każdy zainteresowany może złożyć uwagi dotyczące oferty. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Strykowa podpisze z wnioskodawcą umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego określonego w ofercie.
 


Burmistrz Strykowa
/-/ Witold Kosmowski