Zamawiający:
Gmina Stryków, ul. T. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

Tytuł przetargu:
Świadczenie usług transportowych na rzecz Zamawiającego

CPV:


Tryb zamówienia:
ZAPYTANIE OFERTOWE

Warunki:


Termin realizacji:
31.07.2020

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 1 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-02-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-02-28 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 21 (II piętro)


Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące