Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa


Tytuł przetargu:
ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEWOZU OSÓB W RAMACH KOMUNIKACJI MIĘDZYGMINNEJ

CPV:
60.11.20.00-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.

Tryb zamówienia:
Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
Świadczenie usług przewozu osób odbywać się będzie w dni robocze w okresie od 2.03.2020 r. do 31.12.2021 r.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-01-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-01-30 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - waga
Cena jednego wozokilometra - 60%
Czas podstawienia pojazdu zastępczego - 20%
Środowiskowe - normy emisji spalin pojazdów (przeznaczonych/skierowanych do realizacji zamówienia) - 20%


Wadium:
15.000,00 PLN

Uwagi:
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
Było:
Oferty można składać do: 2020-01-30 godz: 10:00
Otwarcie ofert: 2020-01-30 godz: 10:15

Jest:
Oferty można składać do: 2020-02-03 godz: 10:00
Otwarcie ofert: 2020-02-03 godz: 10:15


Firmy uczestniczące